Archiwum Gminy Andrychów – kontynuacja

Z radością informujemy, że Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 na kontynuację projektu: Archiwum Gminy Andrychów.

W ramach projektu:

– W 2021 roku odbędą się warsztaty/szkolenia z zakresu archiwistyki, historii mówionej i digitalizacji. Zostanie wydana publikacja prezentująca 45 letnią historię Hufca Andrychów Związku Harcerstwa Polskiego oraz publikacja na temat historii Grupy Twórców „My” wraz z sylwetkami artystów. Planujemy również nagrać i wydać płytę CD Miejskiej Orkiestry Dętej „Andropol” z Andrychowa.

– W 2022 roku wydamy publikację prezentującą dorobek i 100 letnią historię wyżej wymienionej orkiestry, a także publikację na temat dorobku i historii 9 OSP działających na terenie gminy Andrychów.

– Dodatkowo prowadzone będą badania terenowe połączone z pozyskaniem archiwaliów (co najmniej 70 pogłębionych wywiadów), a także Mobilny Punkt Przyjmowania Archiwaliów, do którego można przekazać osobiście swoje archiwalia w różnorakiej formie! Planujemy zabezpieczyć co najmniej 700 materiałów archiwalnych

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w projekcie jako wolontariusze lub do przekazywania archiwaliów w różnorakiej postaci!

 

N.K.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *