Zespół

Serdecznie zapraszamy do  KONTAKTU osoby, które chcą z nami współpracować.

 

Regina Pazdur – etnolożka, pedagożka, archiwistka społeczna. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Fundacji „Memo” i Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016); stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso” (2013-2014), dwukrotna stypendystka Gminy Andrychów w dziedzinie upowszechniania kultury (2014, 2016). Prowadziła etnograficzne badania terenowe dotyczące  dziedzictwa kulturowego w  Małopolsce (Beskid Mały, Beskid Niski) a także na Warmii. Koordynatorka i autorka projektów współfinansowanych między innymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016-2021); Województwo Małopolskie, Miasto Kraków i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (2016-2021), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych  (2017-2020), Urząd Miasta Andrychów (2014-2021), Gminę i Miasto Częstochowa (2018). Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współzałożycielka i inicjatorka Archiwum Nowicy Przysłup i Archiwum Gminy Andrychów.  Ukończyła szereg szkoleń i kursów m.in. z zakresu archiwistyki społecznej (organizowanych przez Ośrodek Karta), digitalizacji i archiwizacji (organizowanych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe) a także edukacji między- i wielokulturowej oraz globalnej. Autorka 7 filmów dokumentalnych.

 

Daria Rusin – absolwentka historii ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Towarzystwa Miłośników Andrychowa. Specjalistka z zakresu historii Andrychowa, autorka licznych artykułów naukowych i popularnych, a także współautorka publikacji wydawanych przez TMA. Ukończyła kursy z zakresu archiwistyki społecznej, organizowane przez Fundację Ośrodek Karta. Uczestniczka projektów realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Gminę Andrychów, dotyczących archiwizacji, a także edukacji regionalnej.

 

Monika Teśluk – etnolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez prawie 20 lat związana zawodowo z Regionalnym Ośrodkiem Kultury (ROK) w Bielsku-Białej (od 1995 do 2017 r.): początkowo na stanowisku instruktorki w Dziale Folkloru a następnie jako specjalistka ds. folkloru i sztuki ludowej. W ramach wykonywanych obowiązków organizowała liczne wydarzenia z zakresu sztuki ludowej i folkloru takie jak: Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody, Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, Przegląd Gawędziarski oraz Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych. Przez wiele lat brała udział w organizowaniu Tygodnia Kultury Beskidzkiej: była odpowiedzialna za kiermasze sztuki ludowej a następnie zasiadała w komisji oceniającej zespoły biorące udział w Festiwalu Folkloru Górali Polskich.  Współpracowała z twórcami ludowymi oraz kadrą instruktorską instytucji kultury udzielając pomocy merytorycznej i organizacyjnej, tworząc przy tym  bazę twórców ludowych z terenu działalności ROK, opracowując wnioski w sprawie nagród i odznaczeń dla twórców oraz współorganizując kiermasze sztuki ludowej. Organizowała wystawy na zlecenie w Galerii Sztuki ROK oraz innych instytucji. W ramach Beskidzkiej Szkoły Folkloru funkcjonującej w ROK prowadziła edukację folklorystyczną dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Organizowała w placówkach szkolnych, przedszkolnych w instytucjach kultury oraz ośrodkach pomocy społecznej warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki ludowej m.in. malarstwa na szkle, zabawkarstwa ludowego, obrzędowości dorocznej oraz bibułkarstwa ludowego. W ramach swoich obowiązków brała udział w realizacji wielu projektów, także międzynarodowych z zakresu folkloru i sztuki ludowej. Od 2017 r. – związana zawodowo z Pracownią Instrumentów Muzycznych Gibonus zajmującą się produkcją instrumentów muzycznych. W ramach współpracy m.in. z ta pracownią jako jeszcze pracownik ROK współorganizowała w latach 2009 – 2012 Międzynarodowe Festiwale Fletniowe w Bielsku-Białej.

 

Maciej Kudłacik –  multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor, poeta, autor tekstów, producent muzyczny, animator wydarzeń kulturalnych, właściciel studia nagrań. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Andrychów w dziedzinie Kultury; wyprodukował ponad 30 płyt CD w tym 5 z własną muzyką. Zorganizował i wziął udział w wielu projektach artystycznych; autor muzyki filmowej i teatralnej.

(pocztówka: modyfikacja R. Pazdur,   fot. Am. Stanisław Pennar, 1905-1939; domena publiczna)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *