OSA

Fundacja „Memo” prowadzi dwa Archiwa społeczne, których zbiory prezentowane są w Internecie: założone w 2016 r. Archiwum Nowicy-Przysłup  (w Beskidzie Niskim) oraz założone w 2019 r. Archiwum Gminy Andrychów (w Beskidzie Małym).

Zbiory są opracowywane w Otwartym Systemie Archiwizacyjnym OSA.

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Archiwiści społeczni mogą wprowadzać dane dotyczące swoich zbiorów oraz prezentować je na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp. Aplikacji nie trzeba instalować. Aby wprowadzać dane o zbiorach archiwalnych, wystarczy rejestracja.

(źródło: https://archiwa.org/osa)

ZOBACZ ZBIORY FUNDACJI „MEMO” W OTWARTYM SYSTEMIE ARCHIWIZACYJNYM -OSA