Mistrz tradycji – słowo wyjaśnienia

Z początkiem każdego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy grantowe w ramach których m.in. organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań. Cele programu  pt.  „Kultura ludowa i tradycyjna” są zbieżne z niektórymi celami naszej Fundacji.  W roku 2016 zakres wspomnianego programu  został rozszerzony o zadania, realizowane w trybie pilotażowym, związane w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych i adresowane do „mistrzów tradycji”, będących depozytariuszami wiedzy lokalnej i regionalnej. Zakres podejmowanych działań jest zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003 roku. Głównym celem tego trybu dofinansowania jest wspieranie procesu transmisji w obrębie danej wspólnoty kulturowej, przejawiającego się w bezpośrednim przekazie wiedzy, umiejętności, funkcji – ze szczególnym naciskiem na ich unikatowość, bądź zagrożenie zanikiem. Istotnym jest przy tym czynnik  – przekaz winien odbywać się pomiędzy osobami wywodzącymi się z tej samej wspólnoty i kultury lokalnej, bądź możliwie najbliższej. Sposób przekazywania powinien odbywać się w jak najbardziej naturalny sposób, z uwzględnieniem lokalnie rozwijających się technik i sposobów transmisji, będących integralną częścią tradycji.

W 2018 r. w nadal można było ubiegać się o granty w ramach zadań „Mistrz Tradycji”;  Fundacja „Memo” otrzymała dofinansowanie na dwa autorskie projekty „Mistrz Tradycji – Jerzy Mika z Wadowic” oraz „Mistrzyni Tradycji – Halina Brzazgacz z Roczyn”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *