„Rodzina Frysiów” – nasz nowy film

Na planie filmu Reginy Pazdur spotkali się znawca historii Andrychowa Andrzej Fryś i historyczka Daria Rusin, by porozmawiać o losach poszczególnych członków tej rodziny i ich związkach z naszym miastem.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że Frysiowie należą do tych rodzin, które miały ogromny wpływ na historię Andrychowa. Kojarzeni przede wszystkim z najstarszym działającym po dziś dzień zakładem piekarskim w mieście, bynajmniej nie ograniczali się do działalności zawodowej. Frysiowie uczestniczyli w lokalnym życiu samorządowym – zasiadali w Radzie Miejskiej, a Franciszek starszy i Franciszek młodszy pełnili kolejno funkcje burmistrza i wiceburmistrza Andrychowa, udzielali się także społecznie i kulturalnie. Poszczególni członkowie rodziny (oraz ich bliscy krewni) angażowali się w działalność takich instytucji i organizacji, jak m.in. andrychowski cech piekarski, Ochotnicza Straż Pożarna, Czytelnia, Ochronka, Bank Mieszczańsko-Ludowy, Koło Pszczelarzy, KS „Beskid”, koło PTT (znakowali również poszczególne szlaki turystyczne w Beskidzie Małym), czy Towarzystwo Miłośników Andrychowa. Zresztą, działalność rodziny Frysiów niejednokrotnie wykraczała poza granice Andrychowa.

(tekst: D.R.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *