Zakończył się projekt „Archiwum Nowicy-Przysłup” etap 2.

 

Klikając w powyższy obrazek zostaną Państwo przekierowani do zasobu Archiwum Nowicy-Przysłup opracowanego w ramach projektu „Archiwum Nowica-Przysłup. Etap 2” a pozyskanego dzięki badaniom terenowym we wsi Nowica (i Przysłup).

Do archiwizacji korzystamy z Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA a opracowywaniem zbioru zajmuje się etnolożka i archiwistka społeczna Regina Pazdur.

W ramach w/w projektu pozyskaliśmy również bardzo ciekawe archiwalia z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (które nie są archiwizowane w OSA ze względów własnościowych).

OSA (Otwarty System Archiwizacji) to darmowa aplikacja do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, stworzona z myślą o archiwach społecznych. Program umożliwia profesjonalne opracowanie zbiorów, oparte na standardach Międzynarodowej Rady Archiwów.

Osoby działające na rzecz Archiwum Nowicy-Przysłup wprowadzają dane dotyczące zbioru w OSA co umożliwia opublikowanie ich na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org. Użytkownicy mogą przeszukiwać zbiory społeczne z całej Polski – historyczne fotografie, rodzinne kolekcje, wspomnienia, dokumenty życia społecznego, relacje audio, pocztówki itp.

Aplikacja OSA umożliwia:

  • wyszukiwanie zbiorów archiwów społecznych;
  • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
  • udostępnianie miniatur zbiorów (dokumenty, fotografie, nagrania audiowizualne);
  • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
  • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
  • udostępnianie informacji o zbiorach na portalu OSA lub wprowadzanie danych wyłącznie na użytek Archiwum.

 

W ramach zadania, które trwało do czerwca do listopada 2019 r. mgr etnologii Regina Pazur oprócz badań terenowych (z archiwaliami pozyskanymi w ich ramach można zapoznać się klikając w powyższy obrazek) przeprowadziła wspomniane kwerendy w Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku a także Archiwum Państwowym w Rzeszowie oddział w Sanoku. Pełny Raport z kwerend udostępniamy do pobrania pod postem.

 

 

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *