Artyści nagrywający płytę „Polski, polonez, chodzony”

Witek Broda  – skrzypce, lira korbowa

Skrzypek, lirnik, lider Kapeli Brodów, badacz tradycji. Gra od 1992 r. Jeden z założycieli Teatru Węgajty i formacji Bractwa Ubogich. Lider Kapeli Brodów. Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej pochodzące ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedry Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własnych Witka Brody. W swoich wykonaniach kapela zachowuje oryginalne maniery wykonawcze oraz – w przypadku muzyki religijnej – właściwy jej tematyce kontekst. Używają oryginalnych lub zrekonstruowanych instrumentów m.in.: liry korbowej, cymbałów, basetli i skrzypiec. Pierwsza płyta Kapeli Brodów – „Pieśni i melodie na rozmaite święta” otrzymała nagrodę PR Dwójka Folkowy Fonogram Roku 2001. W 2004 r. Witold Broda współpracował z Januszem Prusinowskim, kapela funkcjonowała pod nazwą „Dla Róży”. W kwietniu 2004 r. zespół zdobył II Nagrodę na VII Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. W 2008 r. ukazały się dwie nowe płyty Kapeli: „Pieśni Maryjne” i „Tańce polskie”. W 2015 r. wydana została płyta „Muzikaim”.

Współautor muzyki do spektakli teatralnych „Shweik now” Bohel Theatre Amsterdam 1997 i „Drie zusters” De Trust Theatre (1998) oraz muzyki do filmu D. Gajewskiego „Anatol lubi podróże” 1999. Bierze udział w wielu projektach muzycznych, w tym ostatnio w polsko-szwedzkim projekcie muzycznym „Polska – Ścieżki Tańca”, którego celem jest pokazanie bliskiego pokrewieństwa naszych tradycji muzycznych. Jeździ z kolędą do Polonii w Naddniestrzu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku – prowadził na Rzeszowszczyźnie badania terenowe, cyfrowe kopie dokumentacji tych badań znajdują się w Instytucie Sztuki PAN i Archiwum Muzyki Wiejskiej fundacji Muzyka Odnaleziona. Prowadził badania nad pieśniami pogrzebowymi Ziemi Zawkrzańskiej, rezultatem badań był film „Puste noce” zrealizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w 2014 r.. Kapela Brodów występowała w Maroko, Irlandii, Walii, Niemczech, Litwie, Rosji, Holandii, Danii i Estonii, Mołdawii.

Bartek Izbicki – klawikord, fisharmonia, portatyw

W 1999 r. ukończył muzykologię kościelną w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 r. uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem M. Pérèsa w Royaumont. W 2006 r. obronił doktorat. Od 2007 r. współpracuje z Instytutem Sztuki PAN. Od 2009 r. prowadzi projekt „Antyfonarze polskich katedr”, w ramach którego przygotowuje komputerowe indeksy najważniejszych polskich rękopisów średniowiecznych. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX w. Od 2002 r. pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie (miejsce chrztu F. Chopina). W 2003 r. założył tam Bractwo Śpiewacze. W 2010 r. na zamówienie Festiwalu „Wszystkie mazurki świata” przygotował projekt „Missa Polonica AD 1810” – rekonstrukcję uroczystej mszy parafialnej z czasów młodości F. Chopina. Od 2009 r. współpracuje z Kapelą Brodów, z którą w roku 2010 nagrał płytę „Pieśni do Świętych Pańskich” oraz zagrał wiele koncertów. W 2014 r. wystąpił w filmie Witka Brody „Puste noce” poświęconym mazowieckim zwyczajom pogrzebowym, który został zrealizowany dla Mazowieckiego Centrum Kultury. W 2013 r. założył zespół wokalny „Jerycho”, z którym zadebiutował w 2014 r. na festiwalu Gorzkie Żale w Warszawie. Już w pierwszym roku działalności zrealizował 3 duże projekty. Na XX Festiwalu Pieśni Jednogłosowej w Płocku wykonał koncert „Mysterium Sancti Sigismundi Regis” – zrekonstruowane z płockich rękopisów oficjum rymowane o św. Zygmuncie patronie Płocka. Dla Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu zespół przygotował program „Missa Polonica AD 1475”. Z okazji Roku Oskara Kolberga zespół zrealizował projekt pod nazwą „Egzekwie ludowe” (www.egzekwieludowe.pl). Były to badania terenowe, warsztaty i 5 koncertów poświęconych tradycjom pogrzebowym okolic Łowicza i Sochaczewa. W roku 2015 przygotował program „Laudario Polonico” przedstawiający dziedzictwo laudy franciszkańskiej w Polsce. Zapis tego koncertu z Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu został wydany na płycie CD. Dla wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego “Musica Iagiellonica” zespół zrealizował nagranie “Historia Sancti Stanislai” – obszerny fragment oficjum rymowanego “Dies adest celebris” o św. Stanisławie. W 2016 r. zespół dokonał pierwszego w historii nagrania oficjum i mszy o św. Janie Jałmużniku „Diem hanc condignis” z XVI-wiecznego rękopisu z katedry wawelskiej. W 2016 r. w związku z 1050 z rocznicą Chrztu Polski zespół wziął udział w projekcie badawczym z dr. hab Jakubem Kubieńcem (UJ) i Marcelem Pérès’em (Ensemble Organum), którego zwieńczeniem był koncert “Chrzest Mieszka – księcia polskiego” – 10 listopada w katedrze płockiej. Odbył się Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Muzyki i Tańca, Prezydenta Płocka oraz Receptury Farmaceutów. W roku 2017 zespół dokonał nagrania programu “Chrzest Mieszka”, nad którym kierownictwo artystyczne objął Marcel Pérès

Marta Maślanka – cymbały

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie instrumentów perkusyjnych. Od 1993 roku gra na cymbałach. Specjalizuje się w muzyce filmowej i teatralnej. Współpracuje z najlepszymi polskimi kompozytorami, m. in. Michałem Lorencem, Janem A.P. Kaczmarkiem, Krzesimierem Dębskim, Pawłem Mykietynem, Ablem Korzeniowskim, Bartłomiejem Gliniakiem, Antonim Komasą-Łazarkiewiczem, Tadeuszem Woźniakiem. Wzięła udział w nagraniu kilkudziesięciu płyt m. in. Marcina Pospieszalskiego, Mateusza Pospieszalskiego, Anny Jagielskiej, Antoniny Krzysztoń, Marii Pomianowskiej, Justyny Steczkowskiej, Jacka Kleyffa, Sławka Wierzcholskiego, Weroniki Grozdew- Kołacińskiej, „Kapeli ze wsi Warszawa”. Gra w zespole „DesOrient”. Jest także członkiem „Kapeli Brodów” oraz zespołu muzyki dawnej „Comtessa”. Gra również muzykę sefardyjską, a na perskich cymbałach – santurze wykonuje muzykę irańską współtworząc zespół „PersoPolish” Mohammada Rasouli.

Justyna Piernik – vokal

Śpiewaczka, polonistka, animatorka kultury, dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia. Od kilkunastu lat zajmuje się dokumentowaniem, badaniem i wykonywaniem dawnych pieśni tradycyjnych z Polski, Ukrainy i Rosji. Uczyła się u etnomuzykologów- praktyków oraz u śpiewaczek starego pokolenia podczas etnograficznych podróży. Śpiewa pieśni z Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski, Lubelszczyzny, pochodzące z archiwów muzycznych i własnych badań terenowych. Bada i interpretuje style i repertuary wybitnych polskich śpiewaczek tradycyjnych. Koordynuje projekty społeczno-muzyczne w lokalnych społecznościach, m.in. na Kujawach. Liderka zespołu „Warszawa Wschodnia”, solistka w międzynarodowych projektach muzycznych. Zdobywczyni głównej nagrody na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii Folklor-Kontynuacja w 2017 r. Stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie twórczości ludowej. Kierownik artystyczna projektu płytowego; Kujawska Atlantyda. Śpiewa z „Kapelą Brodów”.

Paweł Iwaszkiewicz – flety, dudy, szałamaje

Grę na flecie prostym i poprzecznym studiował u Michaela Meltzera w Jerozolimie. Umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem Ricardo Kanji i Roberta Ehrlicha. Współpracownik licznych zespołów muzyki dawnej (Ars Cantus, Klub Św. Ludwika, Ars Nova, Warszawska Opera Kameralna, Morgaine, Brevis Consort, Camerata Cracovia i inne) i tradycyjnej (Kapela Brodów, Projekt Arboretum, Open Folk) z którymi nagrał przeszło 30 płyt. Wykonuje partie fletu prostego w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oprócz muzyki barokowej gra również repertuar współczesny, renesansowy, średniowieczny i tradycyjny na fletach poprzecznych, szałamajach, dudach i dulcianach. Autor muzyki do spektakli teatralnych. Założyciel i kierownik muzyczny zespołów „Dancerye” , „Open Folk”, „Orkiestra Czasu Zarazy”, „Yełdyryn”. Współzałożyciel kwartetu renesansowych fletów poprzecznych „Epithalamion”. Uczestnik projektu „Ścieżki Tańca” („Path of Dance”) ilustrującego wspólne korzenie polskiej i szwedzkiej muzyki tradycyjnej. Płyta CD Cantigas de Santa Maria nagrana wspólnie z rockowym pieśniarzem Maciejem Maleńczykiem otrzymała w 2006 roku status „Złotej Płyty”. Koncertował w całej Europie oraz w USA, Japonii i na Tajwanie. Prowadzi kursy mistrzowskie w dziedzinie gry na flecie prostym i średniowiecznych instrumentach stroikowych. Jest także absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kuba Mielcarek – kontrabasista. 

Edukację muzyczną rozpoczął w PSM im. Fryderyka Chopina w Opolu. Równolegle do nauki gry na kontrabasie klasycznym rozwijał zainteresowanie jazzem i muzyką tradycyjną. W 2014r. ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie kontrabasu jazzowego prof. Jacka Niedzieli-Meiry, Michała Barańskiego i Adama Kowalewskiego. Porusza się w zróżnicowanych stylistykach, od głównego nurtu jazzu, przez free jazz po world music i muzykę tradycyjną. Ma na swoim koncie m.in. następujące nagrody: „Złote Gęśle” na konkursie muzyki folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja” przyznawane najlepszemu instrumentaliście (2009r.), wyróżnienie indywidualne na Festiwalu Nowa Tradycja (2012r.) oraz nagrodę specjalną Festiwalu „Jazz nad Odrą” (2016r.). W 2009r. brał udział w międzynarodowym projekcie EuroMed Music Festival. Współpracował m.in. ze Zbigniewem Namysłowkim, Bogdanem Hołownią, Power Of The Horns, Piotrem Damasiewiczem oraz Maciejem Obarą. Wraz z ojcem Jackiem Mielcarkiem współtworzy duet, trio, zespół KuMiJa oraz formacje etno-jazzowe: Nisza i Śliczne Goździki. Muzykę tradycyjną wykonuje od 2008r. z Kapelą Brodów. Bierze udział w wielu projektach m.in.: Maciej Fortuna Trio, Fortuna Acoustic Quartet, Ewelina Serafin Quartet, D.R.A.G., Silberman And Three Of A Perfect Pair, Silberman New Quintet czy Phillip Bracken z zespołem. Nagrał wiele albumów w tym m.in. dwa autorskie w duecie z Jackiem Mielcarkiem: „I co dalej?” oraz „Zbliżam się k’Tobie”. Ponad to uczestniczył także w nagraniu m.in.: „Muzikaim” z Kapelą Brodów, „Jazz From Poland Vol. 1” i „Jazz” z Maciejem Fortuną, „Alaman” z Power Of The Horns, „Silberman And Three Of A Perfect Pair” i „Pieśń Gęsi Kanadyjskich” z Łukaszem Stworzewiczem, „Simple Delights” z Dariuszem Dobroszczykiem oraz „Imprographic 1” z Piotrem Damasiewiczem.

fot. WITKA BRODYMARTY MAŚLANKIKUBA MIELCAREK, 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *