Będzie nowy film…

Zadanie publiczne ma na celu wyprodukowanie (zdjęcia/reżyseria/montaż/muzyka) filmu dokumentującego zanikające zawody w gminie Andrychów . W etapie pierwszym będą to: parasolnik, szewc, zegarmistrz. Prace nad filmem będą trwały od lutego do czerwca 2018 r.

Tradycje rzemieślnicze w Andrychowie są niezwykle bogate i dawne. W 1741 r. na mocy przywileju króla Augusta III powstaje pierwszy cech skupiający stolarzy, kowali, stelmachów i ślusarzy.[1] Na tym terenie w 1750 r. pracował również cyrulik, którego znamy z imienia i nazwiska: był to Wojciech Gluziński, który został zwolniony z poddaństwa przez ówczesnego właściciela dóbr, Franciszka Czernego. 24.01.1757 r. wspomniany Franciszek Czerny uzyskał przywilej na założenie cechu piekarzy [2] . Z kolei w 1768 r. niedługo po uzyskaniu przez Andrychów praw miejskich, powstał cech krawców. W połowie XIX w. istniało w Andrychowie 7 różnych cechów. Do czasów II wojny światowej rzemieślnictwo cechowe w Andrychowie miało się bardzo dobrze. Współcześnie obserwuje się pogłębiający się upadek zawodów cechowych.  Obserwowany trend, doświadczenia innych miast o zbliżonej do Andrychowa tradycji  wskazują na pogłębianie się tego procesu. Dlatego należy jak najszybciej rozpocząć dokumentację i promocję pracy rękodzielników/rzemieślników, których liczba maleje z roku na rok. W pierwszym etapie pracy  planujemy przygotowanie filmu dokumentującego pracę: parasolnika, szewca i zegarmistrza działających w gminie Andrychów. Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Miasta Andrychów.

 

1 M. Kulczykowski, Dwa wieki miasta Andrychowa (1767 – 1967), Kraków 1967, s. 43.

2 D. Rusin, Religijność mieszkańców ziemi andrychowskiej w XIX wieku, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. W. Krawczuka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012, s. 42.

fot. z czasopisma „Kino i rewia dla wszystkich”, 12.04.1936, s.1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *