O NAS

POCZĄTKI:

Fundacja powstała w wyniku sformalizowania działań grupy nieformalnej  „Archiwum Nowica-Przysłup”. W skład zarządu Fundacji wchodzą członkowie wspomnianej grupy, a pozostali członkowie wyrazili chęć współpracy z Fundacją. Jako grupa nieformalna otrzymaliśmy dotację na realizacje projektu w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie 2016” (umowa nr 29/2016/ARTS). Dzięki zaangażowaniu członków grupy, mieszkańców wsi, wolontariuszy, członków stowarzyszeń działających na terenie wsi utworzono Cyfrowe Społeczne Archiwum Nowicy-Przysłup . Objęto ochroną lokalne dziedzictwo kulturowe i przyczyniono się do jego promocji (1000 archiwaliów zostało zabezpieczona dzięki digitalizacji oraz zarchiwizowanych w systemie Otwarty System Archiwizacyjny OSA).

CO TERAZ:

Cel Fundacji jest znacznie szerszy.  Zapraszamy do zapoznania się z filmem promocyjnym Fundacji  a także Statutem.

Aktualnie nasze działania skupione są przede wszystkim w powiecie wadowickim oraz w gminie Uście Gorlickie.