O NAS

POCZĄTKI:

Fundacja powstała  w 2017 r. w wyniku sformalizowania działań grupy nieformalnej  „Archiwum Nowica-Przysłup”.  Aktualnie Fundacja „Memo” prowadzi dwa Archiwa społeczne: założone w 2016 r. Archiwum Nowicy-Przysłup (w Beskidzie Niskim) oraz założone w 2019 r. Archiwum Gminy Andrychów (w Beskidzie Małym). Zbiory udostępniane są  w internecie, na stronach: Archiwum Nowicy-Przysłup: nowicaprzyslup.pl i Archiwum Gminy Andrychów: aga.edu.pl.

Cel Fundacji jest znacznie szerszy. To, jakie zadania realizujemy wynika bezpośrednio z zapisów statutu Fundacji – robimy wiele dobra dla wielu ludzi.  Pomaga nam w tym dużo osób dobrej woli. Dziękujemy.