Pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego AGA

25 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze- historyczne- spotkanie zespołu eksperckiego Archiwum Gminy Andrychów, przy udziale przedstawiciela Partnera – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.  Podczas spotkania Regina Pazdur zaprezentowała główne zagadnienia związane z dwuletnim zadaniem realizowanym w ramach programu grantowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 a dotyczącym Archiwum Gminy Andrychów …

Ruszamy z nowym projektem….

obrazek wyróżniający: Zawody modeli latających organizowanych przez kółko przy Domu Harcerza na zdjęciu instruktor Ryszard Lot; fot nieznany; fotografia z kolekcji Towarzystwa Miłośników Andrychowa.